Form of the company: Private Limited Liability Company

Legal Representative: Managing director(s)   I - Legal Representative's Responsibilities   What are the main responsibilities of the Legal representative as defined by the applicable laws? The Director is responsible for the management of the company (including day to day operations of the business), which means, among

DE EU DOET ZICH GELDEN

Recent zijn drie EU verordeningen in werking getreden die van belang zijn voor Europese burgers. De eerste twee verordeningen zijn “Verordening (EU) nr. 2016/1103 van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en

Surtax over dividenduitkeringen

Nadat in 2012 door de toenmalige président Hollande een speciale 3% surtax over dividenduitkeringen door in Frankrijk gevestigde dochterondernemingen werd ingevoerd, werden ook in de EU gevestigde moedervennootschappen direct geraakt door deze bronheffing op het niveau van hun Franse dochterondernemingen. Vrijwel vanaf het begin was overduidelijk dat

Dubbele heffing van sociale contributies

Frankrijk schaft per 1 januari 2019 dubbele heffing van sociale contributies af Frankrijk speelt al jaren met vuur als het gaat om haar budgettaire gaten te dichten. Het totale risico van een aantal fiscale procedures tegen de Franse overheid (OPCVM, Stéria, De Ruyter, 3% surtax) op basis

Onderzoek naar de aanwezigheid van radon

Per 1 juli 2018 is de lijst met onderzoeksrapporten uitgebreid die de verkoper of verhuurder van een Franse woning verplicht aan de koper of huurder moet overhandigen om deze te informeren over de staat van de woning.   Het gaat om het onderzoek naar de aanwezigheid van

Capital gains tax on French real estate & proposed legislation by Macron Government

CAPITAL GAINS TAX ON FRENCH REAL ESTATE: proposed legislation by Macron Government leads to an increase of social security tax rate with 1.7% and should increase overall capital gains tax burden on the sale of French property. President Emmanuel Macron does not, at least for the moment,

The French wealth tax is dead! Long live the new Impôt sur la Fortune Immobilière!

The draft Finance Bill 2018 by the Macron government proposes to abolish the existing wealth tax (Impôt de Solidarité sur la Fortune, or ISF) and replace it with a wealth tax on real estate assets (Impôt sur la Fortune Immobilière, or IFI). The new IFI should come

Bail commercial – loi Pinel

EIGENAAR IN FRANKRIJK : HUURCONTRACT BEEINDIGEN OF VERLENGEN ? Let op: De Loi Pinel, die de regels met betrekking tot huurcontracten gewijzigd heeft, bepaalt verschillende maatregelen in het voordeel van huurders. Huurherziening Bij de Loi Pinel is de benchmark voor de driejaarlijkse herziening van de huur gewijzigd. De nieuwe