Blog / Actualiteiten

 • Verhuur en energielabel
  In navolging op ons bericht in de vorige nieuwsbrief, dat eigenaren van een Franse woning met een energielabel F of G bij verkoop van hun woning verplicht zijn om een uitgebreide energie-audit (“Audit énergétique”) te laten uitvoeren, geven wij u hierna graag informatie over de gevolgen […]
 • Aankoop ”in onverdeeldheid” of middels een SCI
  Wanneer  men een onroerende zaak in Frankrijk wenst te kopen (met meerdere personen) kan men kiezen tussen aankoop ”in onverdeeldheid” dan wel middels een SCI. 1/ WIJZE VAN AANKOOP Ik zal in grote lijnen de voor- en nadelen van beide opties schetsen. a) Aankoop in onverdeeldheid […]
 • EIGENAAR IN FRANKRIJK : HUURCONTRACT BEEINDIGEN OF VERLENGEN ?
  Let op: De Loi Pinel, die de regels met betrekking tot huurcontracten gewijzigd heeft, bepaalt verschillende maatregelen in het voordeel van huurders. Huurherziening Bij de Loi Pinel  is de benchmark voor de driejaarlijkse herziening van de huur gewijzigd. De nieuwe benchmark wordt  beschouwd als zijnde stabieler […]
 • Het gebruik van een SCI en gemeubileerde verhuur
  De SCI is een maatschap met rechtspersoonlijkheid naar Frans recht. Door de Franse fiscus wordt de SCI als transparant gezien voor onder andere de inkomsten- en vermogensbelasting. Dat betekent dat de activiteiten van de SCI rechtstreeks aan haar aandeelhouders, de zogenoemde ‘associés’, worden toegerekend. Ook de […]
 • Afschaffing dubbele heffing van sociale contributies
  Frankrijk schaft per 1 januari 2019 dubbele heffing van sociale contributies af Frankrijk speelt al jaren met vuur als het gaat om het dichten van haar budgettaire gaten. Het totale risico van een aantal fiscale procedures tegen de Franse overheid (OPCVM, Stéria, De Ruyter, 3% surtax) […]
 • Contribution à l’audiovisuel public afgeschaft?
  Iedere bezitter van een Franse woning kent de Contribution à l’audiovisuel public, die ieder jaar op de aanslag Taxe d’habitation wordt meegenomen.Vanaf dit jaar zal deze bijdrage voor toegang tot de Franse tv- en radiozenders in principe afgeschaft worden.Daarvoor moet nog wel een wijzigingswet aangenomen worden.
 • Verhoging vrijstelling voor erfbelasting van kinderen?
  Tijdens de verkiezingscampagne heeft president Macron beloofd om de vrijstelling voor erfbelasting van kinderen te verhogen van € 100.000 naar € 150.000 per kind per ouder.Deze vrijstelling zou ook gelden voor ‘’stiefkinderen’’, die nu een vrijstelling van maar € 1.594 hebben.Daarnaast zal er een vrijstelling van € […]
 • Form of the company: Private Limited Liability Company
  Legal Representative: Managing director(s)   I – Legal Representative’s Responsibilities   What are the main responsibilities of the Legal representative as defined by the applicable laws? The Director is responsible for the management of the company (including day to day operations of the business), which means, […]
 • DE EU DOET ZICH GELDEN
  Recent zijn drie EU verordeningen in werking getreden die van belang zijn voor Europese burgers. De eerste twee verordeningen zijn “Verordening (EU) nr. 2016/1103 van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning […]
 • Surtax over dividenduitkeringen
  Nadat in 2012 door de toenmalige président Hollande een speciale 3% surtax over dividenduitkeringen door in Frankrijk gevestigde dochterondernemingen werd ingevoerd, werden ook in de EU gevestigde moedervennootschappen direct geraakt door deze bronheffing op het niveau van hun Franse dochterondernemingen. Vrijwel vanaf het begin was overduidelijk […]