Team

Als beëdigd tolk/vertaler is drs. Miep van de Groenekan al jarenlang werkzaam in de Franse onroerend goed praktijk. Zij is het aanspreekpunt van Heering Advies Groep en coördineert de werkzaamheden van de teamleden. Zij begeleidt particulieren bij de aankoop van Frans onroerend goed, zowel in privé als middels een SCI, bij de verkoop daarvan en bij het afwikkelen van nalatenschappen en echtscheidingen waarbij Frans onroerend goed is betrokken. Daarnaast heeft zij grote ervaring met het vestigen van hypotheken tot zekerheid voor leningen verstrekt door zowel banken als particulieren en alles wat daaruit voortvloeit.


Aart Heering

Geschillen waarbij Frans onroerend goed betrokken is verlopen vaak moeizaam, met  aanzienlijke advocatenkosten en met onbegrip ten aanzien van Frans recht of de Franse mentaliteit.

De uitgebreide ervaring van mr. Heering  met Franse dossiers en zijn notariële achtergrond zijn beschikbaar voor diegenen die via goed overleg en/of mediation uit een ruzie-achtige situatie willen komen.


mr. Stanneke C.M.H. Lammers is van oorsprong Nederlands advocate en is ingeschreven aan zowel de balie van Rotterdam als van Parijs, waar zij al meer dan 15 jaar werkzaam is.
Zij begeleidt en adviseert Nederlandse particulieren en ondernemingen bij de financiering, bouw, aan- en verkoop van onroerend goed in Frankrijk, al dan niet middels een SCI, alsook bij beslag, vestiging en uitwinning van hypotheken op Frans onroerend goed, de afwikkeling van een nalatenschap, faillissement of echtscheiding met Frans onroerend goed. Daarbij spelen zowel Franse, Nederlandse en vaak ook internationale civielrechtelijke aspecten een rol. Ook bij conflicten of procedures bij Franse rechtbanken op het gebied van bovenstaande onderwerpen kan Stanneke u van dienst zijn.


Me Albert Mulder is als Frans ‘avocat’ aan de balie van Lyon ingeschreven. Hij begeleidt en adviseert Nederlandse particulieren en ondernemingen bij de fiscale vraagstukken die zij tegenkomen in Frankrijk. Hij heeft jarenlange ervaring met de toepassing van het Franse belastingrecht in grensoverschrijdende context. Ook bij conflicten met de Franse belastingdienst kan Albert u van dienst zijn.


Me Gwénaëlle Pennec is meerdere jaren als Frans advocate aan de balie van Parijs werkzaam geweest, tot zij haar geboorteland in 1992 heeft verlaten om zich in Nederland te vestigen. Gedurende 15 jaar maakte zij deel uit van een gerenommeerd Nederlands advocaten- en notarissenkantoor en heeft zij zich gespecialiseerd in de internationale juridische adviespraktijk, met name op het gebied van ondernemingsrecht. Thans houdt zij zich bezig met dossiers, waarbij zij ondernemingen en particulieren kan bijstaan met haar grote kennis van en ervaring met het Franse en Nederlandse ondernemingsrecht. Daarnaast heeft zij veel ervaring opgedaan met de Franse onroerend goed praktijk. In de loop der jaren heeft Gwénaëlle een groot Frans-Nederlands netwerk opgebouwd en is zij thans bestuurslid van de Franse Kamer van Koophandel in Nederland: de CCI France-Pays-Bas (Chambre Française de Commerce). Tevens is zij bestuurder van verschillende Nederlandse vennootschappen met een Franse moedermaatschappij.


mr. Sophie Rodrigues is een Franse jurist, afgestudeerd in het Franse private recht. Zij heeft bewust voor een master in privaat recht gekozen, omdat zij graag advies aan particulieren geeft. Frans erfrecht, schenkingsrecht, familierecht en verbintenissenrecht zijn haar specialiteiten, met de fiscale problematiek die daarbij hoort. Omdat zij ook de Nederlandse taal goed beheerst volgt zij regelmatig cursussen in Nederlands recht en is zij dan ook in staat om de link tussen de twee rechtssysteem te leggen, zowel op het civiele als op het fiscale vlak.
In Frankrijk heeft zij meerdere jaren als jurist gewerkt bij advocaten- en notariskantoren en voor een rechtbank. De afwikkeling van nalatenschappen en echtscheidingen, alsmede de begeleiding van aan- en verkoopdossiers behoorden toen tot haar dagelijkse werkzaamheden.
In Nederland heeft zij vervolgens een aantal jaren gewerkt voor een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in juridisch advies met betrekking tot het Franse recht.
Zij is thans zelfstandig juridisch adviseur en houdt zich bezig met het begeleiden van Nederlandse en Franse particulieren, die zij kan bijstaan met haar grote kennis van en ervaring met het Franse en Nederlandse private en fiscale recht.


mr. Anneke Vrenegoor is vele jaren werkzaam geweest in de advocatuur en heeft ruim tien jaar als kandidaat-notaris in de internationale familierechtpraktijk gewerkt. Daarnaast heeft zij zes jaar fiscale ervaring opgedaan bij een gerenommeerd internationaal belastingadvieskantoor. Zij is thans zelfstandig juridisch adviseur op het gebied van de (internationale) estate planning. Estate planning omvat de advisering op het terrein van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenkingsrecht en de belastingen die daarbij een rol spelen. Ook de afwikkeling van nalatenschappen en vermogensoverheveling tijdens leven behoren tot haar werkterrein. Zij is een vaste medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht waarin zij regelmatig publiceert op het terrein van de Successiewet. Daarnaast zijn artikelen van haar hand verschenen in diverse vakbladen zoals het WPNR, Kwartaalbericht Estate Planning en Fiscale Berichten voor het Notariaat. Als lid van de EPN Commissie Levenstestament was zij nauw betrokken bij de totstandkoming van het EPN model voor het levenstestament. Als lid van de internationale beroepsorganisatie STEP heeft zij toegang tot een groot internationaal netwerk van professionals die zich bezig houden met estate planning.