Team

Als beëdigd tolk/vertaler is drs. Miep van de Groenekan al jarenlang werkzaam in de Franse onroerend goed praktijk. Zij is het aanspreekpunt van Heering Advies Groep en coördineert de werkzaamheden van de teamleden. Zij begeleidt particulieren bij de aankoop van Frans onroerend goed, zowel in privé als middels een SCI, bij de verkoop daarvan en bij het afwikkelen van nalatenschappen en echtscheidingen waarbij Frans onroerend goed is betrokken. Daarnaast heeft zij grote ervaring met het vestigen van hypotheken tot zekerheid voor leningen verstrekt door zowel banken als particulieren en alles wat daaruit voortvloeit.


Aart Heering

Mr. Aart Heering (oud-notaris) is thans als counselor bij ons betrokken. De uitgebreide ervaring van mr. Heering  met Franse dossiers en zijn notariële achtergrond zijn beschikbaar voor diegenen die via goed overleg en/of mediation uit een ruzie-achtige situatie willen komen.


mr. Stanneke C.M.H. Lammers is van oorsprong Nederlands advocate en is ingeschreven aan zowel de balie van Rotterdam als van Parijs, waar zij al meer dan 20 jaar werkzaam is.
Zij begeleidt en adviseert Nederlandse particulieren en ondernemingen in alle zaken waarin in Frankrijk gelegen onroerend goed een rol speelt. Dat kan gaan om de financiering, bouw, aan- en verkoop van Frans onroerend goed, al dan niet via een SCI, alsook de vestiging en uitwinning van hypotheken, dan wel beslag op- en veiling van Frans onroerend goed. Ook bij de afwikkeling van een nalatenschap, faillissement of echtscheiding met Frans onroerend goed kan zij u begeleiden en adviseren, net zoals over het beheer, (ver)huur of de organisatie in één van de twee vormen van een Vereniging van Eigenaren. Daarbij spelen zowel Franse, Nederlandse en vaak ook internationale civielrechtelijke aspecten een rol. Zo zijn de Europese regelingen die het toepasselijke recht of de bevoegde rechter bepalen, dagelijkse kost voor haar. Bij conflicten of procedures bij Franse rechtbanken op het gebied van bovenstaande onderwerpen kan Stanneke u eveneens van dienst zijn.


Me Albert Mulder is als Frans ‘avocat’ aan de balie van Grasse ingeschreven. Zijn standplaats is Cannes. Hij begeleidt en adviseert Nederlandse particulieren en ondernemingen bij de fiscale vraagstukken die zij tegenkomen in Frankrijk. Hij heeft jarenlange ervaring met de toepassing van het Franse belastingrecht in grensoverschrijdende context. Ook bij conflicten met de Franse belastingdienst kan Albert u van dienst zijn.


Me Gwénaëlle Pennec is meerdere jaren als Frans advocate aan de balie van Parijs werkzaam geweest, tot zij haar geboorteland in 1992 heeft verlaten om zich in Nederland te vestigen. Gedurende 15 jaar maakte zij deel uit van een gerenommeerd Nederlands advocaten- en notarissenkantoor en heeft zij zich gespecialiseerd in de internationale juridische adviespraktijk, met name op het gebied van ondernemingsrecht. Thans houdt zij zich bezig met dossiers, waarbij zij ondernemingen en particulieren kan bijstaan met haar grote kennis van en ervaring met het Franse en Nederlandse ondernemingsrecht. Daarnaast heeft zij veel ervaring opgedaan met de Franse onroerend goed praktijk. Tevens treedt zij op als mediator bij geschillen. In de loop der jaren heeft Gwénaëlle een groot Frans-Nederlands netwerk opgebouwd en is zij thans bestuurslid van de Franse Kamer van Koophandel in Nederland: de CCI France-Pays-Bas (Chambre Française de Commerce). Tevens is zij bestuurder van verschillende Nederlandse vennootschappen met een Franse moedermaatschappij.


mr. Sophie Rodrigues is een Franse jurist, afgestudeerd in het Franse private recht. Frans erfrecht, schenkingsrecht, familierecht en verbintenissenrecht zijn haar specialiteiten, met de fiscale problematiek die daarbij hoort. Omdat zij ook de Nederlandse taal goed beheerst volgt zij regelmatig cursussen in Nederlands recht en is zij dan ook in staat om de link tussen de twee rechtssysteem te leggen, zowel op het civiele als op het fiscale vlak.
In Frankrijk en Nederland heeft zij meerdere jaren als jurist gewerkt bij advocaten- en notariskantoren en voor een rechtbank. De afwikkeling van nalatenschappen en echtscheidingen, testamentair advies, alsmede de begeleiding van aan- en verkoopdossiers behoren tot haar dagelijkse werkzaamheden.
Zij is thans zelfstandig juridisch adviseur en houdt zich bezig met het begeleiden van Nederlandse en Franse particulieren, die zij kan bijstaan met haar grote kennis van de twee rechtssystemen en van de cultuurverschillen.


mr. Anneke Vrenegoor is vele jaren werkzaam geweest in de advocatuur en heeft ruim tien jaar als kandidaat-notaris in de internationale familierechtpraktijk gewerkt. Daarnaast heeft zij zes jaar fiscale ervaring opgedaan bij een gerenommeerd internationaal belastingadvieskantoor. Zij is thans zelfstandig juridisch adviseur op het gebied van de (internationale) estate planning. Estate planning omvat de advisering op het terrein van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenkingsrecht en de belastingen die daarbij een rol spelen. Ook de afwikkeling van nalatenschappen en vermogensoverheveling tijdens leven behoren tot haar werkterrein. Zij is een vaste medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht waarin zij regelmatig publiceert op het terrein van de Successiewet. Daarnaast zijn artikelen van haar hand verschenen in diverse vakbladen zoals het WPNR, Kwartaalbericht Estate Planning en Fiscale Berichten voor het Notariaat. Als lid van de EPN Commissie Levenstestament was zij nauw betrokken bij de totstandkoming van het EPN model voor het levenstestament. Als lid van de internationale beroepsorganisatie STEP heeft zij toegang tot een groot internationaal netwerk van professionals die zich bezig houden met estate planning.