Verhuur en energielabel

In navolging op ons bericht in de vorige nieuwsbrief, dat eigenaren van een Franse woning met een energielabel F of G bij verkoop van hun woning verplicht zijn om een uitgebreide energie-audit (“Audit énergétique”) te laten uitvoeren, geven wij u hierna graag informatie over de gevolgen voor eigenaren die hun energieverspillende woning verhuren.

Vanaf 1 januari 2025 geldt immers een verbod op verhuur van woningen met een energielabel G (boven de 450 kWu per m2 per jaar) en vanaf 1 januari 2028 mogen woningen met een energielabel F (boven de 330 kWu per m2 per jaar) niet meer worden verhuurd. Een huurverbod gaat vervolgens per 1 januari 2034 ook gelden voor woningen met een energielabel E (boven de 230 kWu per m2 per jaar).

De energielabels worden bepaald in het energierapport (de DPE: diagnostic de performance énergétique), dat bij het aangaan van het huurcontract verplicht aan de huurder moet worden overhandigd.

De verhuurverboden zullen alleen gelden voor nieuwe huurcontracten, zowel van gemeubileerde als lege verhuur van woningen, die ná de bovenstaande data worden getekend en dus niet voor de dan lopende contracten. Dan lopende huurcontracten zullen pas aan de beurt komen als ze ná de bovenstaande data worden verlengd of vernieuwd bij het einde van de contractuele huurtermijn.

Voor woningen met een energielabel F of G geldt verder al sinds 24 augustus 2022 dat er geen (jaarlijkse) herziening, verhoging of herwaardering van de huur meer mogelijk is, ook weer alleen voor nieuwe huurcontracten of bij verlenging of vernieuwing.

Voor alle duidelijkheid: dit alles geldt niet voor toeristische- en seizoen verhuur.

De Franse overheid kondigde bovendien op 12 februari jl. maatregelen aan voor woningen van minder dan 40 m2 ter correctie van een, ten opzichte van grotere oppervlakten, ongunstige berekening in de DPE die van invloed is op de energieclassificatie, waardoor naar verwachting zo’n 140.000 kleine woningen uit het G-label zullen worden gehaald.