Verhoging vrijstelling voor erfbelasting van kinderen?

Tijdens de verkiezingscampagne heeft president Macron beloofd om de vrijstelling voor erfbelasting van kinderen te verhogen van € 100.000 naar € 150.000 per kind per ouder.
Deze vrijstelling zou ook gelden voor ‘’stiefkinderen’’, die nu een vrijstelling van maar € 1.594 hebben.
Daarnaast zal er een vrijstelling van € 100.000 gelden voor alle andere familieleden (kleinkinderen/broers en zussen/nichten en neven…) die nu, afhankelijk van hun familieband met de overledene, een vrijstelling tussen € 1.594 en € 15.932 hebben.
Op dit moment is het afwachten of en, zo ja, wanneer deze belofte wordt ingelost.