Erf- en familierecht Frankrijk

Estate planning omvat de advisering op het terrein van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenkingsrecht en de belastingen die daarbij een rol spelen.

De eigendom van buitenlands onroerend goed leidt tot complexe situaties rondom vererving en belasting. Ook spelen hier kwesties van internationaal privaatrecht. Nederlanders huwen met buitenlanders, buitenlanders wonen in Nederland of hebben hier vermogen. In die situaties houden een eerder geadviseerde structuur, een bepaald contract, huwelijkse voorwaarden of testament vaak geen stand omdat onvoldoende rekening is gehouden met betrokken buitenlandse rechtssystemen.

Heering Advies Groep zorgt voor helderheid, structurering en overheveling van uw familievermogen in internationale situaties.

Denkt u hierbij aan:

  • advies omtrent internationaal erfrecht en huwelijksvermogensrecht
  • het opmaken van testamenten en huwelijkse voorwaarden
  • advies omtrent vruchtgebruik/bloot-eigendom constructies
  • schenkingen tijdens leven om uiteindelijk erfbelasting te besparen
  • afwikkeling van nalatenschappen in het buitenland
  • het op naam stellen van buitenlands onroerend goed na echtscheiding of overlijden
  • het verzorgen van een aangifte erfbelasting in het buitenland is de aangewezen persoon om u over al deze kwesties te adviseren.

Naast deze familierechtelijke ipr-aspecten beschikken wij tevens over kennis op ieder ander deelgebied van het internationale privaatrecht, zoals internationale contracten, aansprakelijkheidskwesties en vertegenwoordigingsbevoegdheden. Met elke denkbare en ondenkbare vraag kunt u bij ons terecht in de persoon van Prof. mr. Mathijs ten Wolde, hoogleraar internationaal privaatrecht.