Erfrecht Frankrijk

ERFBELASTING IN FRANKRIJK

Tarieven en vrijstellingen geldend per 1 januari 2023

Grondslagen voor heffing

De Franse fiscus heft erfbelasting wanneer:

  1. a) de overledene in Frankrijk woont op het moment van overlijden: over de wereldwijde nalatenschap van de overledene;
  2. b) de overledene niet in Frankrijk woont op het moment van overlijden: over alle bezittingen in Frankrijk, roerende en onroerende zaken, aandelen in Franse rechtspersonen en vorderingen op Franse debiteuren (zoals banken). Art. 750 ter van de code Général des Impôts zorgt er voor dat in bepaalde situaties ook de aandelen van niet-Franse vennootschappen waarvan het actief voornamelijk is samengesteld uit Frans onroerend goed, onder de heffing van de Franse erfbelasting vallen;
  3. c) de begiftigde (erfgenaam of legataris) in Frankrijk woont op het moment van de verkrijging uit de nalatenschap en in de daaraan voorafgaande tien jaren minimaal zes jaren in Frankrijk heeft gewoond. Deze regel is ingevoerd in 1999.

Voor wat betreft de heffing van schenkbelasting gelden dezelfde, hierboven genoemde grondslagen.

Sinds 23 augustus 2007 worden personen die een pacte civile de solidarité (PACS) zijn aangegaan voor de heffing van de erfbelasting en de schenkbelasting gelijk gesteld aan personen die in het huwelijk zijn getreden.

Tarieven erfbelasting in Frankrijk en Nederland 1 januari 2021 (PDF)

De tarieven voor 2023 volgen zo snel mogelijk.