Categorie: Geen categorie

 • NIEUWSFLITS MEI 2023

  Taxe d’habitation Met ingang van 1 januari 2023 is de taxe d’habitation afgeschaft voor een Franse woning die als hoofdverblijf dient, maar blijft van kracht voor tweede woningen, leegstaande woningen en gemeubileerde onroerende zaken die niet voor hoofdbewoning bestemd zijn. Daarentegen geldt echter een nieuwe aangifteverplichting voor elke eigenaar van een onroerende zaak in Frankrijk, […]

 • Aankoop ”in onverdeeldheid” of middels een SCI

  WanneerĀ  men een onroerende zaak in Frankrijk wenst te kopen (met meerdere personen) kan men kiezen tussen aankoop ”in onverdeeldheid” dan wel middels een SCI. 1/ WIJZE VAN AANKOOP Ik zal in grote lijnen de voor- en nadelen van beide opties schetsen. a) Aankoop in onverdeeldheid ”Onverdeeldheid” is de juridische figuur waarin meerdere personen dezelfde […]

 • EIGENAAR IN FRANKRIJKĀ : HUURCONTRACT BEEINDIGEN OF VERLENGENĀ ?

  Let op: De Loi Pinel, die de regels met betrekking tot huurcontracten gewijzigd heeft, bepaalt verschillende maatregelen in het voordeel van huurders. Huurherziening Bij de Loi Pinel  is de benchmark voor de driejaarlijkse herziening van de huur gewijzigd. De nieuwe benchmark wordt  beschouwd als zijnde stabieler dan de oude benchmark, maar beperkt de mogelijkheid  de […]

 • Contribution Ć  l’audiovisuel public afgeschaft?

  Iedere bezitter van een Franse woning kent de Contribution Ć  l’audiovisuel public, die ieder jaar op de aanslag Taxe d’habitation wordt meegenomen.Vanaf dit jaar zal deze bijdrage voor toegang tot de Franse tv- en radiozenders in principe afgeschaftĀ worden.Daarvoor moet nog wel een wijzigingswet aangenomen worden.

 • Verhoging vrijstelling voor erfbelasting van kinderen?

  Tijdens de verkiezingscampagne heeft president Macron beloofd om de vrijstelling voor erfbelasting van kinderen te verhogen van ā‚¬ 100.000 naar ā‚¬ 150.000 per kind per ouder.Deze vrijstelling zou ook gelden voor ā€˜ā€™stiefkinderenā€™ā€™, die nu een vrijstellingĀ van maar ā‚¬ 1.594 hebben.Daarnaast zal er een vrijstelling van ā‚¬ 100.000 geldenĀ voor alle andere familieledenĀ (kleinkinderen/broers en zussen/nichten en neven…) […]