Categorie: Geen categorie

  • Contribution à l’audiovisuel public afgeschaft?

    Iedere bezitter van een Franse woning kent de Contribution à l’audiovisuel public, die ieder jaar op de aanslag Taxe d’habitation wordt meegenomen.Vanaf dit jaar zal deze bijdrage voor toegang tot de Franse tv- en radiozenders in principe afgeschaft worden.Daarvoor moet nog wel een wijzigingswet aangenomen worden.

  • Verhoging vrijstelling voor erfbelasting van kinderen?

    Tijdens de verkiezingscampagne heeft president Macron beloofd om de vrijstelling voor erfbelasting van kinderen te verhogen van € 100.000 naar € 150.000 per kind per ouder.Deze vrijstelling zou ook gelden voor ‘’stiefkinderen’’, die nu een vrijstelling van maar € 1.594 hebben.Daarnaast zal er een vrijstelling van € 100.000 gelden voor alle andere familieleden (kleinkinderen/broers en zussen/nichten en neven…) […]