DE EU DOET ZICH GELDEN

Recent zijn drie EU verordeningen in werking getreden die van belang zijn voor Europese burgers. De eerste twee verordeningen zijn “Verordening (EU) nr. 2016/1103 van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://heeringadviesgroep.eu/de-eu-doet-zich-gelden/" align="left"]
[divider_top]

Surtax over dividenduitkeringen

Nadat in 2012 door de toenmalige président Hollande een speciale 3% surtax over dividenduitkeringen door in Frankrijk gevestigde dochterondernemingen werd ingevoerd, werden ook in de EU gevestigde moedervennootschappen direct geraakt door deze bronheffing op het niveau van hun Franse dochterondernemingen. Vrijwel vanaf het begin was overduidelijk dat

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://heeringadviesgroep.eu/surtax-over-dividenduitkeringen/" align="left"]
[divider_top]

Dubbele heffing van sociale contributies

Frankrijk schaft per 1 januari 2019 dubbele heffing van sociale contributies af Frankrijk speelt al jaren met vuur als het gaat om haar budgettaire gaten te dichten. Het totale risico van een aantal fiscale procedures tegen de Franse overheid (OPCVM, Stéria, De Ruyter, 3% surtax) op basis

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://heeringadviesgroep.eu/dubbele-heffing-van-sociale-contributies/" align="left"]
[divider_top]

Onderzoek naar de aanwezigheid van radon

Per 1 juli 2018 is de lijst met onderzoeksrapporten uitgebreid die de verkoper of verhuurder van een Franse woning verplicht aan de koper of huurder moet overhandigen om deze te informeren over de staat van de woning.   Het gaat om het onderzoek naar de aanwezigheid van

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://heeringadviesgroep.eu/onderzoek-naar-de-aanwezigheid-van-radon/" align="left"]
[divider_top]

Laatste informatie omtrent de teruggaaf van sociale contributies

Laatste informatie omtrent de teruggaaf van sociale contributies betaald over vermogenswinsten bij verkoop van Frans onroerend goed Ter aanvulling op onze laatste nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte brachten van de stand van zaken betreffende de teruggaaf van onterecht betaalde sociale contributies (arrest De Ruyter) brengen

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://heeringadviesgroep.eu/laatste-informatie-omtrent-de-teruggaaf-van-sociale-contributies/" align="left"]
[divider_top]

Teruggaaf van sociale contributies

Teruggaaf van sociale contributies betaald over vermogenswinsten bij verkoop van Frans onroerend goed; eindelijk een reactie van de Franse belastingdienst Op 26 februari j.l. had het Hof van Justitie van Europa in Luxemburg al een principe uitspraak gedaan (In zaak C-623/13 Ministre de l’Economie et des finances

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://heeringadviesgroep.eu/teruggaaf-van-sociale-contributies/" align="left"]
[divider_top]

Laatste nieuws inzake de onterechte oplegging van Franse sociale contributies aan inwoners van de Europese Unie

  Op 27 juli j.l. heeft de Franse Conseil d’Etat (Raad van State) bevestigd dat Frankrijk geen sociale contributies mag opleggen ingeval van een fiscaal inwoner van Frankrijk die niet onderhevig is aan het sociale zekerheidsregime in Frankrijk. In casu betrof het de heer de Ruyter, een

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://heeringadviesgroep.eu/laatste-nieuws-inzake-de-onterechte-oplegging-van-franse-sociale-contributies-aan-inwoners-van-de-europese-unie/" align="left"]
[divider_top]

PLUS-VALUE EN REPRESENTANT FISCAL

Zoals u ongetwijfeld weet is de Franse plus-value belasting sinds 2012 een veelbesproken onderwerp, met name vanwege de verhoging van 15,5% voor niet-Frans ingezetenen, bestaande uit een heffing voor sociale lasten. Het Europese Hof van Justitie heeft op verzoek van de Franse Conseil d’Etat de vraag beantwoord

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://heeringadviesgroep.eu/plus-value-en-representant-fiscal/" align="left"]
[divider_top]

plus-value belasting, SCI, Europese Erfrechtverordening

Sinds 2012 is de plus-value belasting een veel besproken onderwerp. Het betreft de heffing van belasting op de meerwaarde die wordt gerealiseerd bij verkoop van de tweede woning. Bedroeg de plus-value voor niet Frans ingezetenen tot eind 2012 19 % over een in 15 jaar af te

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://heeringadviesgroep.eu/plus-value-belasting-sci-europese-erfrechtverordening/" align="left"]
[divider_top]

De plus en plus de plus-value!!

De periode die achter ons ligt wordt gekenmerkt door belangrijke belastingverhogingen in Frankrijk. De onder president Hollande gelanceerde wijzigingen waren soms zo rigoureus dat de Conseil d’Etat er van tijd tot tijd is bijgehaald om te onderzoeken of iets al dan niet grondwettig geoorloofd was. Voor niet-Frans

[read_more text="Read more" title="Read more" url="https://heeringadviesgroep.eu/de-plus-en-plus-de-plus-value/" align="left"]
[divider_top]