Taxe d’habitation

Met ingang van 1 januari 2023 is de taxe d’habitation afgeschaft voor een Franse woning die als hoofdverblijf dient, maar blijft van kracht voor tweede woningen, leegstaande woningen en gemeubileerde onroerende zaken die niet voor hoofdbewoning bestemd zijn.

Daarentegen geldt echter een nieuwe aangifteverplichting voor elke eigenaar van een onroerende zaak in Frankrijk, zowel ingezetenen als niet-ingezetenen, natuurlijke personen en rechtspersonen voor zover deze onroerend goed houden (zoals bijvoorbeeld een SCI), en vruchtgebruikers. Om vast te stellen welke onroerende zaken voor de taxe d’habitation kunnen worden aangeslagen is iedere eigenaar verplicht om vóór 30 JUNI a.s. digitaal aangifte te doen, d.w.z. dat moet worden aangegeven of de woning persoonlijk of door derden wordt bewoond, of het de hoofdverblijfplaats of een tweede woning betreft, een verhuurd of leegstaand pand is, hoe lang de woning al is bewoond of leeg staat, en onder welke condities de woning wordt verhuurd of beheerd. De omschrijving van de woning is al ingevuld, maar kan indien nodig worden aangevuld of gecorrigeerd.

De aangifte (la déclaration d’occupation et de loyer) dient via het online profiel van de belastingplichtige te worden ingediend op het portaal ”Gérer mes biens immobiliers” op de website van de Franse belastingdienst (www.impots.gouv.fr). Het ”numéro fiscal” waarnaar verwezen wordt en dat voor identificatie wordt gebruikt vindt u terug op uw aanslag inkomstenbelasting, taxe d’habitation of taxe foncière. Mocht u nog geen online profiel hebben aangemaakt dan dient u contact op te nemen met de Franse belastingdienst.

Energielabel

De Franse overheid heeft verschillende, vergaande maatregelen genomen om het gestelde klimaatdoel van 40% minder uitstoot van broeikasgassen per 2030 te halen. In dat kader worden als eerste de woningen aangepakt die energieverspillend zijn en als een “passoire énergétique” (“energie-zeef”) worden gelabeld. Zo is sinds 1 april 2023 de eigenaar van een woning met een energielabel G of F verplicht om bij verkoop een energie-audit te laten uitvoeren door een specifiek gecertificeerd onderzoeksbureau of een architect. Per 1 januari 2025 zullen vervolgens de woningen met een energielabel E aan de beurt zijn en tenslotte per 1 januari 2034 die met een energielabel D.

Zo’n energie-audit gaat verder dan het al langere tijd bij verkoop verplichte energierapport waarbij het energielabel wordt bepaald (de DPE: diagnostic de performance énergétique). Het geeft niet alleen een uitgebreide analyse van de huidige status van het energieverbruik van het huis, maar geeft ook aanbevelingen voor de renovatiewerkzaamheden die nodig zijn om de woning te verduurzamen en het energieverbruik en -label te verbeteren in één of meerdere etappes en berekent de kosten daarvan, alsmede de besparing die op de energiekosten gerealiseerd kan worden.

Toedeling van de Franse woning ingeval van echtscheiding

Bent u net gescheiden en heeft u met uw ex-partner afgesproken dat de Franse woning aan u wordt toegedeeld? Wacht dan niet te lang om de Franse woning op uw naam te laten zetten. Er zal immers door een Franse notaris een tenaamstellingsakte moeten worden verleden, waarmee de toedeling aan u in de Franse vastgoedregisters kan worden opgenomen en de woning alleen op uw naam komt te staan. Wij zien te vaak dat de Franse tenaamstellingsakte achterwege wordt gelaten vanwege de daarmee gepaard gaande kosten of omdat men geen idee heeft dat er nog een Franse notaris aan te pas moet komen. Wacht u daar echter te lang mee, dan loopt u het risico dat de situatie alleen maar ingewikkelder en kostbaarder wordt.