sociale contributies 2019

Frans parlement neemt wetsvoorstel aan om per 1 januari 2019 definitief de heffing van sociale contributies af te schaffen

Artikel 19 van het wetsvoorstel voor de financiering van de sociale zekerheid 2019 bepaalt dat per 1 januari 2019 geen sociale contributies (tarief 17,2%) meer worden opgelegd aan personen die al onderworpen zijn aan de socialezekerheidsregeling van een andere Europese Unie lidstaat, Europese Economische Ruimte lidstaat of Zwitserland. Daarmee komt een definitief einde aan de onhoudbare positie van de Franse overheid om dubbele sociale contributies te blijven heffen, terwijl het overduidelijk was dat hiermee in strijd wordt gehandeld met het verbod van cumulatie van sociale zekerheidswetgevingen (EU verordening 1408/71).

Zeer goed nieuws voor Nederlanders met een tweede woning in Frankrijk!
Door de wetswijziging gaat het belastingtarief voor Nederlanders die winst maken bij de verkoop van een tweede Franse woning (zgn. plus-value) van maximaal 42,2% naar 25%. Dat is een forse verbetering! Neem contact met ons op als u assistentie wilt bij de vaststelling van te betalen vermogenswinstbelasting.

Meer dan 15.000 nog onbehandelde bezwaarschriften
Frankrijk werd op 26 februari 2015 veroordeeld door het Europese Hof van Justitie in het arrest in zaak C-623/13 Ministre de l’Économie et des Finances / Gérard de Ruyter, met als gevolg een enorme stroom bezwaarschriften. Over de periode 2012 tot 2016 heeft de Franse belastingdienst rond de 59.000 bezwaarschriften ontvangen, waarvan er 15.000 nog steeds onbehandeld zijn. Per 1 januari 2016 heeft Frankrijk reparatie wetgeving ingevoerd om het arrest de Ruyter te omzeilen, maar het Hof te Nancy heeft op 31 mei 2018 ook deze nieuwe wetgeving in strijd verklaard met de EU verordening. Er lopen op dit moment meer dan 3.000 procedures voor de belastingjaren 2016, 2017 en 2018. Alleen al voor het jaar 2017 bedragen de onterecht betaalde sociale contributies door niet-inwoners meer dan 285 miljoen euro.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in tegen onterecht betaalde sociale contributies?
Mr. Albert MULDER, advocaat te Aix-en-Provence, en onze fiscalist binnen het Heering Kennisteam geeft hieronder de spelregels aan voor het geval u een bezwaarschrift tegen onterecht betaalde sociale contributies wilt indienen.

Wat moet u absoluut niet doen:

  • Een niet in Frankrijk gevestigde advocaat c.q. adviseur inschakelen. Artikel R 197-5 Livre des Procédures Fiscales bepaalt namelijk dat een niet-inwoner verplicht is om domicilie te kiezen in Frankrijk! Gebruikt u bijvoorbeeld een Nederlandse advocaat dan dreigt er de sanctie van een vormfout.
  • Zelf een bezwaarschrift proberen te maken in uw beste Frans. Natuurlijk, het is vrijwel zeker dat u recht hebt op teruggaaf als u onterecht hebt betaald. Het indienen van een bezwaarschrift is echter wel gebonden aan strikte, procedurele regels. Voldoet u niet aan deze regels dan wordt uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard en afgewezen. In veel gevallen kunt u dat in een later stadium helaas niet meer repareren.

Wat moet u juist wel doen:

  • Na verloop van tijd treedt helaas verjaring op. Hebt u uw tweede huis in 2016 verkocht en onterecht sociale contributies betaald dan moet u vóór 31 december van dit jaar uw bezwaarschrift indienen! Hebt u in 2017 of 2018 verkocht dan hebt u gelukkig wat meer tijd.
  • Een in Frankrijk gevestigde advocaat inschakelen. U domicilieert dan op het kantoor van deze advocaat en de overige vormvereisten zullen ook worden gerespecteerd.

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen voor nadere informatie.