De SARL of EURL

De meest gebruikt bedrijfsvorm die wordt gekozen door ondernemers die in Frankrijk een bedrijf willen beginnen is de SARL (Société à Responsabilité Limitée) of EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée), en is te vergelijken met de Nederlandse B.V.

DE STATUTEN VAN DE SARL of EURL

De statuten behoeven niet te worden verleden door een notaris maar kunnen onderhands worden opgesteld en getekend. In de praktijk gebeurt dit in Frankrijk veelal door advocaten.

De statuten bevatten, naast regels over het functioneren van de vennootschap (bijvoorbeeld verhoging van het maatschappelijk kapitaal, stemrecht, cessie van aandelen), de volgende bepalingen.

  1. De aandeelhouders

Een SARL dient tenminste één aandeelhouder te hebben, dat kan een natuurlijk- of rechtspersoon zijn. Als er één aandeelhouder is, spreekt met van een EURL (“entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée).