De SA (Société Anonyme)

De SA is een rechtspersoon met een minimum aandelenkapitaal van € 37.000 en een minimum aantal van 7 aandeelhouders. Een registeraccountant is verplicht onder alle omstandigheden en de SA kan tevens beursgenoteerd zijn. De SA wordt bestuurd door een ‘conseil d’administration’ bestaande uit 3 tot maximaal 18 bestuurders, die gekozen zijn door de aandeelhouders maar niet per se zelf aandeelhouder hoeven te zijn. De bestuurders kunnen natuurlijke- of rechtspersonen zijn. Eén van de directeuren wordt benoemd als Président en is verplicht een natuurlijke persoon.

De SA kan ook worden ingericht met een Conseil de Surveillance (vgl. raad van commissarissen), bestaande uit 3 tot 18 leden die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn, en een ‘directoire’, bestaande uit maximaal 5 natuurlijke personen, die door de Conseil de Surveillance worden benoemd.

De aandelen van een SA zijn vrij overdraagbaar, tenzij dit anders is geregeld in een aandeelhoudersovereenkomst.

Globaal gesproken wordt de meerderheid van de middelgrote en grotere ondernemingen gevoerd in de vorm van een SA.