Internationaal privaatrecht

Bij iedere internationale situatie spelen vragen van internationaal privaatrecht. Nederlanders huwen met buitenlanders, zij verwerven buitenlands onroerend goed of beleggen in het buitenland. Buitenlanders wonen in Nederland of hebben hier vermogen.

In die situaties houden een eerder geadviseerde structuur, een bepaald contract, huwelijkse voorwaarden of testament vaak geen stand, omdat onvoldoende rekening is gehouden met betrokken buitenlandse rechtssystemen. Het optimaal afstemmen van het Nederlandse en het buitenlandse recht is een voorwaarde voor een doeltreffend advies.

Denkt u bijvoorbeeld aan vragen als:

  • welk huwelijksvermogensrecht is van toepassing?
  • welk recht beheerst de vererving van een internationale nalatenschap?
  • aan welke voorschriften moet men voldoen in het kader van de afwikkeling van een nalatenschap in Nederland waar buitenlands vermogen toe behoort?
  • welke voorschriften dienen te worden gevolgd wanneer de nalatenschap in het buitenland is opengevallen en er vermogen is in Nederland?
  • welk recht beheerst de bescherming van minderjarigen en andere onbekwamen bij de afwikkeling van een nalatenschap?
  • welk recht is in geval van echtscheiding van toepassing op de ontbinding van het huwelijk, alimentatievragen, gezagsvoorzieningen, verdeling van het huwelijksvermogen, de echtelijke woning en pensioenverevening?
Naast deze familierechtelijke ipr-aspecten beschikken wij tevens over kennis op ieder ander deelgebied van het internationale privaatrecht, zoals internationale contracten, aansprakelijkheidskwesties en vertegenwoordigingsbevoegdheden. Met elke denkbare en ondenkbare vraag kunt u bij ons terecht. Wij hebben in de persoon van prof. mr Mathijs ten Wolde, hoogleraar internationaal privaatrecht, topexpertise in huis.