Coronavirus: de Franse noodmaatregelen

Het is u ongetwijfeld bekend dat de Franse regering heeft besloten om vanaf 17 maart in het hele land een strikte lockdown in te stellen. Vooralsnog is deze tot 11 mei a.s. verlengd. Als gevolg daarvan ligt de juridische wereld in Frankrijk vrijwel helemaal plat. Zo zijn de rechtbanken, notariskantoren en handelsregisters dicht voor publiek en moeten advocaten en notarissen zich daardoor noodgedwongen organiseren om op afstand vanuit huis te werken.

Minder bekend is dat de regering met ingang van 12 maart 2020 de sanitaire noodtoestand heeft uitgeroepen en in dat kader in de afgelopen weken verschillende noodmaatregelen heeft genomen om de gevolgen van de sanitaire en economische crisis te regelen, ook op juridisch gebied voor onder andere termijnen, formaliteiten, contracten, inschrijvingen, aanvragen, geldigheidsduur, gerechtelijke procedures, etc. Vaak komt dat neer op een maandenlange opschorting en uitstel tot na “het einde van de sanitaire noodtoestand”. Vooralsnog is de noodtoestand ingesteld tot 24 mei a.s.. Verlenging is in principe mogelijk, al zal daarvoor wel de goedkeuring van het Franse parlement moeten worden gezocht. Het einde is dan ook hoogstwaarschijnlijk nog niet in zicht.

Met onze nieuwsbrieven houden wij u graag op de hoogte van de verschillende noodmaatregelen op de gebieden waarin onze adviseurs werkzaam zijn en die voor u van belang kunnen zijn. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen voor verdere informatie en begeleiding in uw specifieke situatie. Wij wensen u veel sterkte en gezondheid!Van Mr. Stanneke C.M.H. Lammers : de SCI (Société Civile Immobilière)

Tijdens de lockdown zijn de Franse handelsregisters gesloten voor alle handelingen met betrekking tot een bij het Franse handelsregister ingeschreven SCI, of het nou gaat om:

  • statutenwijziging,
  • ontbinding van de SCI,
  • verkoop of koop van de aandelen,
  • tenaamstelling na echtscheiding of overlijden van een aandeelhouder,
  • bestuurswisseling of
  • UBO opgave.

Daardoor is het op dit moment niet mogelijk om een akte of aandeelhoudersvergadering bij het handelsregister in te dienen, hoewel er wel aan uitbreiding van de mogelijkheden voor digitale toegang en indiening wordt gewerkt.

Dankzij de noodmaatregelen voorzien in de “Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020” worden de gevolgen van de fysieke sluiting van de handelsregisters ondervangen. Zo worden de termijnen waarbinnen de wettelijk voorgeschreven inschrijvingen en formaliteiten bij het handelsregister moeten worden verricht, automatisch verlengd.

Dat geldt in principe voor alle daarvoor voorziene termijnen die aflopen in de zogenaamde juridisch beschermde periode (“période juridiquement protégée”), welke loopt vanaf het begin van de sanitaire noodtoestand op 12 maart 2020 tot 1 maand na het einde van de sanitaire noodtoestand, vooralsnog vastgesteld op 24 mei 2020. Zodoende loopt de beschermde periode op dit moment tot 24 juni 2020.

De verlenging bestaat uit de oorspronkelijk voorziene termijn, te rekenen vanaf het einde van de beschermde periode op 24 juni, met een maximum 2 maanden.

Zo is de termijn van één maand die wettelijk staat voor de inschrijving bij het handelsregister van de wijzigingen in de tenaamstelling van de aandelen, andere statutenwijziging of een bestuurswisseling, automatisch met één maand verlengd tot 24 juli 2020.

Zo ook is de termijn van 30 dagen die wettelijk staat voor het doen van een gewijzigde UBO opgave met 30 dagen verlengd tot 24 juli 2020.

Let wel op dat de termijn voor een wettelijk voorgeschreven registratie van een akte bij de belastingdienst, zoals een aandelencessieakte, en de betaling van de bijbehorende registratierechten (te vergelijken met overdrachtsbelasting) op dit moment van de noodmaatregel is uitgezonderd24 juni 2020 , zodat deze niet automatisch wordt verlengd. Dit ondanks het feit dat de belastingdiensten ook zijn gesloten.

Mocht u met deze grillige situatie tijdens de Franse lockdown te maken krijgen dan helpen wij u graag en kunnen wij assistentie verlenen zodat uw inschrijvingen, formaliteiten en registraties ten aan zien van uw SCI veilig en binnen de wettelijke, al dan niet verlengde termijnen, bij de juiste instanties worden ingediend.