Privacyverklaring

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wie zijn wij? 

HEERING ADVIES GROEP
Herengracht 280
NL-1016 BX Amsterdam
T: +31 (0)20 854 60 63
Vertegenwoordigd door mevr. drs. W.M.J. van de Groenekan-Bouwman.

Heering Advies Groep verwerkt persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en respecteren uw privacy.

Hieronder beschrijven wij in het kort wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Voor alle vragen en verzoeken over uw persoonsgegevens kunt u via e-mail contact met ons opnemen: info@heeringadviesgroep.eu

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Heering Advies Groep vraagt u om persoonsgegevens in de onderstaande gevallen:

  • U vraagt ons een dossier te behandelen: in het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres om met u te communiceren, alsmede, indien noodzakelijk voor advisering, (onderhandse) akten en afwikkeling nalatenschappen uw geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, gegevens legitimatiebewijs;
  • U stelt ons een vraag via ons contactformulier: wij verwerken uw naam en e-mailadres om met u te kunnen communiceren;
  • U bent geïnteresseerd in onze nieuwsbrief: wij verwerken uw naam en e-mailadres om u onze nieuwsbrieven te kunnen sturen.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens

De gegevens die wij verwerken gebruiken wij alleen om met u te communiceren.

Wij slaan geen gegevens op die te maken hebben met etnische origine, levensbeschouwelijke of politieke overtuiging, religie, gezondheid of seksuele geaardheid.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld en zijn alleen in te zien door onze medewerkers. Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in een beveiligde omgeving. Voor de verwerking van de gegevens (opslag, selectie en mailings) maken wij gebruik van de diensten van derde partijen. Deze organisaties voldoen aan alle privacy- en beveiligingseisen die door de Europese wet zijn voorgeschreven:

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Uitwisseling van gegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit door de wet wordt geëist of noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden in uw dossier.

Wat zijn uw rechten?

  • Het recht op dataportabiliteit: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen;
  • Het recht op vergetelheid: u kunt ons vragen uw gegevens te vernietigen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren;
  • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld in te zien;
  • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om de persoons-gegevens die wij over u hebben opgeslagen te corrigeren of aan te vullen;
  • Het recht op beperking van de verwerking: u kunt ons vragen om minder gegevens van u te verwerken;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Indien u van mening bent dat wij onzorgvuldig met uw gegevens omgaan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u een beroep wilt doen op uw rechten kunt u contact met ons opnemen via info@heeringadviesgroep.eu In dit geval zullen wij u vragen om u te identificeren alvorens wij persoonsgegevens aan u overhandigen.

Tenslotte: Heering Advies Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via info@heeringadviesgroep.eu

Mei 2018[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]