Teruggaaf van sociale contributies betaald over vermogenswinsten bij verkoop van Frans onroerend goed; eindelijk een reactie van de Franse belastingdienst

Op 26 februari j.l. had het Hof van Justitie van Europa in Luxemburg al een principe uitspraak gedaan (In zaak C-623/13 Ministre de l’Economie et des finances tegen Gerard de Ruyter) dat Frankrijk niet het recht heeft om sociale contributies op te leggen over inkomsten van personen die niet verplicht sociaal verzekerd zijn in Frankrijk, maar in een andere EU- lidstaat. Dit werd in juli zelfs opnieuw formeel vastgelegd in een arrest van de Franse Conseil d’Etat (Raad van State) en daarmee leek de vraag beslecht in hoeverre een niet- inwoner van Frankrijk, woonachtig binnen de EU, zijn ten onrechte betaalde sociale contributies (tarief 15,5%) van de belastingdienst terug zou moeten krijgen. Gek genoeg gebeurde er toen helemaal niets. De belastingdienst gaf simpelweg aan dat geen instructies waren ontvangen en was niet bereikbaar voor commentaar. Dat stilzwijgen heeft erg lang geduurd.

Eindelijk is er dan nu een officiële reactie van de belastingdienst, waarin de Franse belastingdienst heeft bevestigd dat u inderdaad bezwaar kunt maken. U moet echter wel kunnen aantonen dat u op het moment van verkoop verplicht verzekerd was in een ander land dan Frankrijk. Er geldt dus een bewijslast die de belastingdienst bij u neerlegt. In de praktijk blijkt het niet altijd eenvoudig te zijn om uw bewijslast rond te krijgen.

Vervelender nog is dat de belastingdienst veelal extra vragen stelt alvorens het bezwaarschrift daadwerkelijk te behandelen. Vooral als het om een wat grotere teruggaaf gaat. De fiscus kijkt in dat geval veelal met haviksogen naar het dossier en zal er alles aan doen om via een andere weg alsnog belasting op te kunnen leggen. U moet dan bijvoorbeeld denken aan een naheffing van vermogensbelasting (met een forse boete en naheffingsrente). Het is dus noodzakelijk om een gedegen strategie uit te stippelen en niet simpelweg een summier bezwaarschriftje in te sturen.

De kernvraag is waarom de belastingdienst nu pas reageert. Mr. Albert MULDER, advocaat in Frankrijk en lid van het Heering Kennisteam, is van mening dat dit voorkomt uit het feit dat de fiscus rustig heeft gewacht op instructies van hogerhand. Het lijkt verdacht veel op struisvogelpolitiek, maar dat is alleen maar schijn. In de tussentijd heeft het Franse Ministerie van Financiën de tijd genomen om de zaak te bestuderen en er ligt nu een wetsvoorstel waarbij vanaf 1 januari 2016 de sociale contributies via een achterdeur gewoon weer kunnen worden opgelegd! Het geld wordt in de toekomst niet langer aangewend voor de Franse sociale zekerheid (hetgeen strijdig is met EU-recht), maar wordt toegeschreven aan een zgn. ouderdomsfonds (Fonds de solidarité vieillesse), dat geen recht geeft op sociale zekerheid. De Franse overheid is er van overtuigd dat dit niet in strijd is met het Europese recht, maar wij vragen ons nu al af of ook deze nieuwe regeling wel stand gaat houden voor het Hof van Justitie van Europa. Het betekent wel een nieuwe procedure die weer vele jaren zal gaan duren. De Franse overheid probeert opnieuw tijd (en dus geld) te winnen. Het risico dat de Franse staat in de toekomst misschien opnieuw terug moet gaan betalen neemt men blijkbaar op de koop toe.

Feit is dat het allemaal met de Franse slag gaat en dat men bij de belastingdienst nu eindelijk onderkent dat terug betaald moet worden, maar als het even kan zo laat mogelijk! Indien u in 2012 hebt verkocht en nog geen bezwaarschrift hebt ingediend dan bent u helaas te laat. Voor het belastingjaar 2013 dient het bezwaarschrift vóór 31 december 2015 te worden ingediend. Mocht u in 2014 of 2015 hebben verkocht dan heeft u nog even de tijd om contact met ons op te nemen. Wij raden u echter aan om u niet op te laten jagen door de berichten in de media. Een bezwaarschrift in Frankrijk is geen simpele formaliteit. Er gelden vormvereisten en u moet bewijzen dat u op het moment van verkoop sociaal verzekerd was in Nederland.