Laatste informatie omtrent de teruggaaf van sociale contributies betaald over vermogenswinsten bij verkoop van Frans onroerend goed

Ter aanvulling op onze laatste nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte brachten van de stand van zaken betreffende de teruggaaf van onterecht betaalde sociale contributies (arrest De Ruyter) brengen wij graag nog het volgende onder uw aandacht.

Bij verkopen die nog vóór het einde van het jaar zullen plaats vinden wordt de Franse notaris geacht de sociale contributies op de verkoopprijs in te houden en af te dragen aan de Franse belastingdienst. De sociale contributies bedragen in totaal 15,5% over de gecorrigeerde winst. Echter, in een recent persbericht van de belastingdienst omtrent de gevolgen van het arrest De Ruyter staat vermeld dat de zgn. ‘prélèvement de solidarité’ van 2% (onderdeel van het totale percentage van 15,5%) niet de Franse sociale zekerheid financiert en dus ook niet wordt teruggegeven! Bij een succesvolle bezwaarprocedure wordt dus niet 15,5% teruggegeven, maar 13,5%.

De laatste weken is het Franse notariaat geconfronteerd met het verzoek van verkopers, woonachtig binnen de EU, om de sociale contributies in het geheel niet aan de belastingdienst af te dragen, teneinde te voorkomen dat er alsnog een bezwaarschrift zou moeten worden ingediend. Niet alle notarissen waren bereid hieraan mee te werken. Om een einde te maken aan de discussie hieromtrent heeft de heer Tartinville, directeur général van de Conseil Supérieur du Notariat de vraag voorgelegd aan de belastingdienst en ontving hij de bevestiging dat de Franse notarissen niet langer de sociale contributies behoeven af te dragen als gevolg van het arrest De Ruyter! Verkoopt u dus tussen nu en het einde van het jaar dan voorkomt u een bezwaarschrift en bespaart u 15,5%, alhoewel de belastingdienst er nog van uitgaat dat de 2% ‘prélèvement de solidarité’ wel verschuldigd is. Eigenlijk zou de Franse notaris uit voorzorg de ‘prélèvement de solidarité’ wel moeten afdragen, maar in de praktijk gebeurt dat niet.

Helaas is dit belastingvoordeel van korte duur, want zoals opgemerkt in onze vorige nieuwsbrief gaat de wet per 1 januari 2016 weer wijzigen. Vanaf die datum betaalt iedereen gewoon weer 15,5% en zal er wellicht weer een lange procedure moeten worden gevoerd om te proberen ook deze nieuwe maatregel weer van tafel te krijgen.

Mr Albert Mulder, lid van het Heering Associates Kennisnetwerk signaleert nog een ander belangrijk punt: er gloort misschien nog wat licht aan de horizon indien u in de tweede helft van 2012 hebt verkocht en nog geen bezwaarschrift hebt ingediend. De belastingdienst heeft namelijk in een officieel persbericht laten weten dat de bezwaarmogelijkheid bestaat voor vermogenswinsten gerealiseerd vanaf 1 januari 2013. Het belastingjaar 2012 is volgens dit persbericht dus officieel verjaard. Op 6 november j.l. echter heeft de parlementariër Arnaud Leroy in een brief aan de Staatssecretaris van Financiën, de heer Christian Eckert, verzocht om gelijke behandeling van eenieder die ten onrechte sociale contributies heeft betaald, ook als het dossier eigenlijk is verjaard. Er is nog geen officiële reactie van het Ministerie van Financiën, maar de heer Christian Eckert zou positief op het verzoek hebben gereageerd. Wij raden u dus aan om ook voor 2012 nog een bezwaarschrift in te dienen en wel vóór het einde van dit jaar. Een dergelijk bezwaarschrift moet uiteraard correct worden opgesteld en wij zijn u daar graag bij van dienst.