De periode die achter ons ligt wordt gekenmerkt door belangrijke belastingverhogingen in Frankrijk.

De onder president Hollande gelanceerde wijzigingen waren soms zo rigoureus dat de Conseil d’Etat er van tijd tot tijd is bijgehaald om te onderzoeken of iets al dan niet grondwettig geoorloofd was.

Voor niet-Frans ingezetenen met onroerend goed in Frankrijk zijn de veranderingen in de plus-value belasting wel de meest onaangename ingreep.

Was tot voor kort de plus-value voor niet-ingezetenen 19% over een in 15 jaar afgebouwde winst, nu is dit percentage verhoogd met 15,5% en praten we over 34,5% over een in 30 jaar af te bouwen winst, plus een opslag van 2 tot 6% over plus-value vanaf € 50.000.

Het verschil tussen de 19% en 34,5% is het percentage dat thans aan niet Frans-ingezetenen wordt doorberekend zoals aan wel Frans-ingezetenen in verband met sociale lasten, die echter voor ingezetenen ook daadwerkelijk verschuldigd zijn.

Nu plus-value een serieus item wordt is er stijgende belangstelling voor methodes om de dans te ontspringen.

Daarbij is er zo’n variëteit in casuïstiek dat een algemene regel niet aan te geven is, maar men kan zich bedenken:

  • bij overlijden is op de overgang geen plus-value verschuldigd en het bedrag waarvoor de woning in de Franse aangifte successierecht wordt aangegeven is het nieuwe startpunt voor een toekomstige plus-value heffing;
  • plus-value is alleen over de winst van een tweede huis verschuldigd, niet op de eerste woning. Een tweede huis wordt in de ogen van de Franse fiscus niet al te gemakkelijk de hoofdwoning, maar toch..!
  • Frans ingezetenen gebruiken ook nog wel de methode van schenking en (ruim) daarna verkoop. Er treedt dan eenzelfde effect op als bij overlijden. Helaas hebben degenen die in Nederland wonen ook met Nederlandse schenkingbelasting te maken, waardoor deze route niet altijd interessant is. Ook wanneer u in Frankrijk woont, maar Nederland minder dantien jaar geleden hebt verlaten, is Nederlandse schenkbelasting verschuldigd bij schenking van een Franse woning, waardoor deze route minder interessant wordt.

De vermogensbelasting is herzien:
u moet twee drempels in de gaten houden: € 800.000,– en € 1.300.000,–.
Indien uw Franse vermogen hoger is dan € 1.300.000,– gaat u vermogensbelasting betalen vanaf € 800.000,–, en wel van € 800.000 tot € 1.300.000,–: 0,50%.
Van € 1.300.000,– tot € 2.570.000,–: 0,7%, daarna tot € 5.000.000,– : 1%,
vanaf € 5.000.000,–: 1,25% en vanaf € 10.000.000,– 1,50%.

Vergeet u niet in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting in box 3 een beroep te doen op voorkoming dubbele heffing met betrekking tot uw Franse onroerende zaken?
Ingeval van een SCI is het voor een beroep op deze voorkoming belangrijk dat de statuten van de SCI beantwoorden aan de eisen die de Nederlandse fiscus stelt voor wat betreft fiscale transparantie.
Mocht u uw SCI-statuten eens tegen het licht willen houden dan zijn wij u uiteraard graag van dienst.

Wat niet veranderd is zijn de vrijstellingen erfbelasting en schenkbelasting: naar de kinderen geldt nog steeds een vrijstelling van €100.000,–, maar de periode tussen twee schenkingen moet nu 15 jaar zijn wil men opnieuw van de vrijstelling profiteren.

Tenslotte nog een verandering op BTW-gebied: de eerste verkoop binnen 5 jaar na aankoop van nieuw vervaardigd onroerend goed door een particulier is niet meer aan BTW onderworpen, maar aan registratierecht.

De Franse regering heeft verklaard dat men nu wel aan het eind van alle verhogingen is, er zou nu rust optreden.

Wij zullen zien, maar tegelijkertijd merkt men dat de Franse fiscus veel actiever op dossiers zit om meer te halen uit bestaande situaties:

  • zo kan men de waarde van een onroerend goed gaan herbezien en dan bij voorkeur met terugwerkende kracht;
  • het kan ook zijn dat de Franse fiscus meent dat u eigenlijk in Frankrijk woont en derhalve over uw wereldinkomen belasting verschuldigd bent. Ook deze welkomsactie kan aanvangen met een pittige aanslag.

Bovenstaande punten hoeven niet tot paniek te leiden, maar wel tot de gedachte dat men zo af in toe in alle rust zijn situatie nog eens moet overzien.

Graag zijn wij daarbij behulpzaam door het toepassen van een zogenaamde ”quisckscan” op uw plus-value situatie. Nu niet-Frans ingezetenen geen gebruik kunnen maken van de Franse sociale voorzieningen is er wellicht reden beroep aan te tekenen tegen de verplichte betaling van 15,5% sociale lasten over de plus-value. Indien u meent dat in uw geval het belang groot genoeg is om de kosten van een beroepsprocedure te maken dan kunt u contact met ons opnemen.

Tenslotte een bericht van geheel andere orde:
Heering Associates heeft de afgelopen jaren een zeer goed lopende samenwerking ontwikkeld met OrselNotariaat en wel zodanig dat enige tijd geleden is besloten dat Heering Associates samengaat met Orsel Notariaat, bestaande uit mr Jan Orsèl, notaris, en twee kandidaat-notarissen.

Heering Associates blijft onder die naam opereren met het volgende team van interne en externe adviseurs:

drs W.M.J. (Miep) van de Groenekan-Bouwman (buitenlandse hypothekendesk), mr Anneke M. Vrenegoor (adviseur grensoverschrijdend familierecht, estate planning, successierecht), mr Stanneke Lammers (advocate te Parijs, gekwalificeerd in zowel Frankrijk als Nederland), Prof mr Mathijs H. ten Wolde (adviseur internationaal privaatrecht) en mr Albert Mulder van CM-Tax Avocats (extern adviseur voor alle Franse fiscaliteit).

Ietwat aan de zijlijn zal Mr Aart D.G. Heering blijven adviseren in Frans/Nederlandse dossiers, waarin Frans onroerend goed een rol speelt.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u met dit team nog beter en adequater van dienst kunnen zijn !!